פורסם תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963

https://taxes.gov.il/realestatetaxation/documents/horaotbitsua/hor_2-2018_acc.pdf

מטרת התיקון, אשר חל על עסקאות מיום 30.5.18, לאפשר למתקשרים בעסקאות במקרקעין להשלים את הליך רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין בטרם הסתיימו הליכי שומות מס השבח ומס הרכישה.

התיקון מוסיף אל המסלול הקיים של מקדמת מס שבח, שלושה מסלולים מקוצרים:

מסלול אישור מס רכישה מקדמה לפיו ניתן להגיש בקשה לקבלת אישור מס רכישה תוך 60 יום מיום העסקה, בתנאים מסוימים;

מסלול לדירות מגורים פטורות לפיו ניתן לקבל אישורי מס שבח ורכישה בעסקאות בהן התקבל פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה, בתוך 17 יום מיום הגשת ההצהרות (14 יום משנת 2019, 10 ימים משנת 2020), בתנאים מסוימים;

מסלול קבלת אישור מס רכישה בתנאים שקבע המנהל, אשר נקבע כהוראת שעה עד 20.4.20, ומאפשר קבלת אישור מס רכישה באופן מידי לאחר עמידה בתנאים מסוימים, כגון היעדר חובות בשל קנסות, היעדר אישומים פליליים, היעדר ליקויים שונים בתחומי המס השונים ועוד.

[הוראת ביצוע 2/18 מפרטת את המסלולים השונים ואת האופן בו ניתן להנפיק את אישורי המיסים במסלולים אלה]

לויטה מזור – משרד עורך דין מקרקעין

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן