אזרחי מסחרי

המשפט המסחרי אזרחי מקיף סוגים רבים של עסקאות. כל מוצר או שירות אם מדובר בעסקה בין עסק לאדם פרטי בין בית עסק למשנהו או בין אדם פרטי לאדם פרטי, כשמדובר בחוזים למתן שירותים, מטלטלין או סחורה מסוגים שונים, נתונות פעמים רבות לפרשנויות שונות ולעיתים גם למחלוקות.

עריכה מוקפדת של הסכם עשויה למנוע מצב של חילוקי דעות והליכים משפטיים הנובעים מפרשנות שונה או לא נכונה של רצון הצדדים. פעמים רבות בעת ההתקשרות הצדדים נלהבים להתחיל בהתקשרות כאשר הם אינם שמים את תשומת ליבם לצמתים שעשויים ליצור חילוקי דעות או “תאונות מס” מסוגים שונים.

ניסיון בעריכת הסכמים מסחריים, יחד עם בקיאות בחוקים הרבים בד בבד עם היכרות מעמיקה של השוק המסחרי והנוהג בענף, מהווים פעמים רבות מפתח לקיום פעילות מסחרית תקינה בין הצדדים להסכם תוך שהיא יכולה למנוע הבנה לקויה של התחייבויות כל אחד מהצדדים לקיים את חלקו בעסקה.

בעסקאות מסוג זה יש לתת משקל לאופן ההתקשרות אך לא פחות מכך לאופן ההיפרדות של הצדדים במקרה של שינוי נסיבות או מחלוקות מהותיות שהצדדים לא צפו בעת ההתקשרות.

ליווי על ידי צוות מקצועי הנותן משקל לפן המשפטי אך לא פחות מכך לצד המסחרי בעסקה, יכולות למנוע מדון ומחלוקות אם הרצונות והכוונות של הצדדים מנוסחים בקפידה וכתובים באופן ברור ומובן כך שבשעת מחלוקת יידעו הצדדים מהם המנגנונים הרצויים לסיום המחלוקת בתוך שהם עסוקים בעשייה ובפיתוח במקום להיות עסוקים בהליכים משפטיים גוזלי זמן ומיותרים.

הזמן של לקוחות משרדנו הינו ערך עליון עבורנו ואנו רותמים את שנות הניסיון הרבות, הן בפן המסחרי אזרחי והן בפן המשפטי על מנת שלקוחות המשרד יוכלו להביא את רצונם לידי ביטוי בצורה המפורטת והטובה ביותר עבורם.