נדל”ן עסקי

עסקאות נדל”ן מסחרי או נדל”ן עסקי מתבצעות בדרך כלל על ידי חברות או משקיעים פרטיים המבקשים להרוויח תשואה על ההשקעה שנדרשה לרכוש את נכס המקרקעין.

עסקאות בנדל”ן מסחרי מאופיינות בדרך כלל בעלות גבוהה, בהחזר השקעה גבוה (ROI) ולעיתים בתקופות ביניים ממושכות בין שוכרים.

עסקת מקרקעין מסחרי יכולה להיות החל ברכישת חנות, מגרש, מבנה תעשייה או דירת מגורים וכלה ברכישת קניון, מגרש, הנגאר, מבנה משרדים או מבנה דירות. ההשקעה יכול שתתבצע באמצעות כספי אדם פרטי, תאגיד/חברה, או איגוד מקרקעין ולעיתים גם באמצעות קבוצת רכישה או חברת ריט REIT.

אחד היתרונות הבולטים בהשקעה בנכס מסחרי היא האפשרות של המשקיע לשנות ולשפר את נכס המקרקעין ובכך להתאימו לשימושים שונים מוגוונים, לפי רוח התקופה ובהתאם לכישוריו/קשריו של המשקיע.

המשקיעים שמבצעים עסקאות מסוג זה, מתחלקים ככלל לשני סוגים עיקריים:

המשקיע הפסיבי, המבקש לרכוש נכס מקרקעין בד”כ מושכר על ידי שוכר איכותי לתקופת זמן ממושכת, דבר שיביא אותו לשלם את המימון שנדרש בדרך כלל לשם ביצוע העסקה וככל הניתן, להשיב את ההשקעה בנכס המקרקעין בתוך זמן סביר.

המשקיע האקטיבי, שרוכש נכס מקרקעין מסחרי המשמש לצורך אחד אולם בידי המשקיע הופך לעיתים להיות נכס מסוג אחר, אם בגלל שינוי וגיוון השימושים המותרים בנכס ואם משום שינוי במבנה עצמו או בשוכר המאכלס אותו.

בעסקת מקרקעין עסקי מסחרי יש להקפיד על ההסכם, על בדיקת הבעלויות והשימושים אולם לא פחות מכך יש לתת משקל לפן המסחרי, לערוך בדיקת היתכנות לביצוע תכניות היזם לנכס הנדל”ן ולהקפיד ולבדוק את מעמד השותפים העסקיים.

למשרדנו ניסיון רב בעריכת בדיקות נאותות DD וליווי ברכישה ומכירה של נכסים עסקיים מסחריים ברמות מורכבות שונות, לרבות קניונים, מבנים תעשייתיים, בנייני משרדים וכיוב’.