תכנון ובניה

חוק התכנון והבניה הוא החוק העיקרי המסדיר את הוראות הבניה בישראל ובין היתר קובע הוראות מיוחדות, שיעוריי פיצויים ועוד.

הוראות התכנון והבניה כוללות טיפול בהפקעות, בהיתרים (רשיונות לבניה) – על פי רוב על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, כשלכל שטח קטן כגדול, יש תכנית אחת או יותר המגדירה את השימושים המותרים בחלקה.

על החלטות הועדה המקומית ניתן לעתור לועדת ערר והועדה המחוזית יכולה לאשר או לדחות אותן. על החלטת ועדת ערר ניתן לערער בפני בית המשפט.

משרד עו”ד לויטה מזור מייצג בועדות, ועדות ערר ובבתי הדין השונים בענייני תכנון ובניה.

משרדנו בעל ניסיון רב בתחום התכנון והבניה, נשמח לעמוד לשירותכם לכל שאלה ועניין, משרד עו”ד לויטה מזור: 03-6932823.