רכישת דירה במסגרת תוכנית למשתכן – החובה לוודא את מועד מסירת הקרקע ליזם

משרדנו מייצג רוכשים אשר זכו בהגרלה לרכישת דירת מגורים במחיר מופחת, במסגרת התוכנית הלאומית: “מחיר למשתכן”.

על פניו, מעצם טבעה של התקשרות זו, הרי שהאפשרות לניהול משא ומתן ושינוי תנאי ההסכם, הינה מוגבלת.

יחד עם זאת, חובתנו לבדוק את הסכם ההתקשרות, על מסמכיו הנלווים, ולוודא את קיומם של מלוא התנאים המנויים בחוק, המבטחים את זכויות הרוכשים.

בנוסף, עלינו לוודא את יכולתם של הרוכשים, לעקוב אחר מילוי תנאי ההסכם על ידי היזם.

כך, בין היתר, עלינו לדרוש את יידוע הרוכשים בדבר מועד מסירת הקרקע עליה נבנית הדירה, לידי היזם, שכן המועד שבו היזם מתחייב למסור את הדירות לרוכשים נקבע בהתאם למועד שבו קיבל את הקרקע לידיו.

[אין חולק כי למועד המסירה משמעויות רוחביות – לא רק באשר להיבטים הלוגיסטיים (מעבר מדירה קיימת, מסגרות חינוכיות וכו’) –  אלא גם באשר לחישוב הפיצוי שיינתן לרוכש אגב האיחור במועד המסירה ואף באשר למחירה הסופי של הדירה (שכן מחיר זה צמוד למדד עד למועד מסירת החזקה בדירה בפועל)]

לויטה מזור – עורכי דין מקרקעין

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן