רישום מקרקעין

כל עסקת מקרקעין צריכה להסתיים ברישום הבעלות והזכויות במקרקעין. אם בלשכת רישום המקרקעין – הטאבו, רשם הבתים המשותפים, ברשות מקרקעי ישראל, חברה משכנת או במרישומי הממונה על רישום המקרקעין ביו”ש.

חוק המקרקעין קובע כי עסקה במקרקעין נגמרת ברישום וכי עסקה במקרקעין שלא נרשמה היא התחייבות לעשיית עסקה.

ישנן עסקאות מקרקעין רבות שבוצעו מבלי לדאוג לרישום המקרקעין בהתאם לתקנות ולדין וכל עוד הן לא מוסדרות ברישום, קיים סיכוי לתחרות בזכויות מצד ג’ ולעיכובים וקשיים בעת ביצוע עסקה עתידית במקרקעין שלא הוסדרו כיאות.

במשרדינו הצטבר ניסיון רב בליווי במתן פתרונות לבעיות רישום ויישומן, על ידי פנייה למוסדות השונים ולרשויות המתאימות ובין היתר בפנייה לבתי המשפט בעניינים אלה, על מנת להסדיר את הזכויות ולהביא לרישום מקרקעין תקין שיאפשר ביצוע עסקאות פוטנציאליות והדיפת טענות מתחרות מצדדים שלישיים.

נשמח לעמוד לשירותכם לכל שאלה ועניין, משרד עו”ד לויטה מזור: 03-6932823.