קניית דירה

ללא ספק העסקה הכלכלית המשמעותית ביותר שעורך התא המשפחתי, הינה קניית דירה למטרת מגורים. על דרך הכלל, ועל מנת להוציא את החלום אל הפועל, מגייס התא המשפחתי את מלוא ההון הכספי שנצבר עד לאותו המועד, פונה לקבלת הלוואה כספית מאת בנק מממן (משכנתא), חותם על הסכם רכישה ומקווים לטוב.

הסכם קניית דירה הינו הסכם מסחרי לכל דבר ועניין הכולל אלמנטים משפטיים/מסחריים רבים, ובהם, בין היתר, הצהרות המוכר בדבר מצבה הפיזי, המשפטי והתכנוני של הדירה, חלוקת התמורה ושלבי התשלום, הבטחת כספי הרוכש, אופן מסירת החזקה בדירה, חלוקת המיסים והתשלומים בין הצדדים (וקביעת מנגנונים להבטחת קבלתם של מלוא אישורי המיסים), רישום הזכויות בדירה על שם הרוכש וקביעת מנגנונים שעניינם בהפרות ההסכם, חלילה.

בעת קניית דירה, חיוני להיעזר בשירותיו של עורך דין בעל ניסיון רב בתחום הנדל”ן, על מנת שידע להתמודד אל מול שלל הנושאים שהוזכרו לעיל. רק כך, יוכלו הרוכשים להבטיח כי כספם ישולם ללא סיכונים מיותרים, ניתן יהא לבדוק את מצבה המשפטי והתכנוני של הדירה (לרבות בדיקת חריגות בניה, שימוש ללא היתר, מטרת השימוש ועוד), להבטיח את מועד קבלת הדירה בזמן (לרבות קביעת מנגנוני פיצוי עבור איחורים), ולרשום, בסופו של יום, את הדירה על שמם של הרוכשים.

משרדנו הינו בעל ניסיון רב בתחום זה (אלפי יחידות דיור). נשמח לעמוד לשירותכם לכל שאלה ועניין, משרד עו”ד לויטה מזור: 03-6932823.