קניית דירה

ללא ספק העסקה הכלכלית המשמעותית ביותר שעורך התא המשפחתי, הינה קניית דירה למטרת מגורים. על דרך הכלל, ועל מנת להוציא את החלום אל הפועל, מגייס התא המשפחתי את מלוא ההון הכספי שנצבר עד לאותו המועד, פונה לקבלת הלוואה כספית מאת בנק מממן (משכנתא), חותם על הסכם רכישה ומקווים לטוב.

הסכם קניית דירה הינו הסכם מסחרי לכל דבר ועניין הכולל אלמנטים משפטיים/מסחריים רבים, ובהם, בין היתר, הצהרות המוכר בדבר מצבה הפיזי, המשפטי והתכנוני של הדירה, חלוקת התמורה ושלבי התשלום, הבטחת כספי הרוכש, אופן מסירת החזקה בדירה, חלוקת המיסים והתשלומים בין הצדדים (וקביעת מנגנונים להבטחת קבלתם של מלוא אישורי המיסים), רישום הזכויות בדירה על שם הרוכש וקביעת מנגנונים שעניינם בהפרות ההסכם, חלילה.

בעת קניית דירה, חיוני להיעזר בשירותיו של עורך דין בעל ניסיון רב בתחום הנדל”ן, על מנת שידע להתמודד אל מול שלל הנושאים שהוזכרו לעיל. רק כך, יוכלו הרוכשים להבטיח כי כספם ישולם ללא סיכונים מיותרים, ניתן יהא לבדוק את מצבה המשפטי והתכנוני של הדירה (לרבות בדיקת חריגות בניה, שימוש ללא היתר, מטרת השימוש ועוד), להבטיח את מועד קבלת הדירה בזמן (לרבות קביעת מנגנוני פיצוי עבור איחורים), ולרשום, בסופו של יום, את הדירה על שמם של הרוכשים.

משרדנו הינו בעל ניסיון רב בתחום זה (אלפי יחידות דיור). נשמח לעמוד לשירותכם לכל שאלה ועניין, משרד עו”ד לויטה מזור: 03-6932823.

זהו בדיוק השלב בו אתם צריכים ליצור קשר עם עורך דין. מיד לאחר מכן מבקשים מהמוכר שעורך הדין שלו יצור קשר ישירות איתנו או שמעבירים אלינו את פרטי עורך הדין של המוכר.

יש מספר בדיקות חשובות לעשות לפני קניית דירה. ראשית יש לבחון את מגבלות התקציב, יכולת המימון, את הצרכים היחודיים, לבחון את מצבה המשפטי של הדירה, לבדוק את זכויות המוכר בדירה. רבות מהבדיקות מבוצעות על ידי עורך הדין המלווה בעסקה.

ככלל, בקניית דירה יש לבדוק אם מצבה הנוכחי של הדירה, תואם את רישיון הבניה (“ההיתר”) שהתקבל עם בנייה. בעת שקיימת חוסר התאמה, יש להגיש בקשה להיתר לשם רישוי הדירה. אין הדבר אומר שלא ניתן לקנות את הדירה אך יש להתייעץ עם עורך דין בעניין.

בעצת עורכי הדין שלכם אתם לא חותמים על שום דבר ובטח לא על זכרון דברים לפני שעורך הדין בוחן את המסמך. הכלל הנהוג בישראל הוא שזכרון דברים יכול להיחשב כחוזה כדין. חוזה עושים רק בליווי עורך דין.

בעת קניית דירה הכרוכה במימון חיצוני, בדרך כלל בהלוואת משכנתא, ישנם תנאים בהם הקונה צריך לעמוד על מנת להיחשב זכאי. כדי לשפר את הוודאות בתכנון התקציב ניתן לבקש מהבנק המלווה מסמך הנקרא “אישור עקרוני”. מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בנושא.