חוזה מכר

מהו הסכם מכר

 הגדרת מונח הסכם המכר – כללי בהסברת מונח זה נתמקד במכר של דירות מגורים דווקא. אחד החוקים הרלוונטיים להגדרת הסכם מכר, הינו חוק המכר (דירות),

קרא עוד »
קביעת מחיר ריאלי לדירת מגורים

חוק איסור הלבנת הון

מהו חוק איסור הלבנת הון חוק איסור הלבנת הון, התש”ס-2000 , קובע כי העושה פעולה ברכוש אסור, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות

קרא עוד »
קניית דירה על הנייר

הסכם זיכרון דברים

מהו הסכם זיכרון דברים? מדובר בהסכם ראשוני, טרם חתימה על הסכם גופו של הסכם מכר. כאשר מדובר בעסקאות מקרקעין (בדגש על נכסי מגורים), על דרך

קרא עוד »
חוזה חכירה

חוזה חכירה

מהי למעשה חכירה להבנת מושג החכירה יש לדון במושג השכירות. חוק המקרקעין קובע כי שכירות מקרקעין הינה זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא

קרא עוד »
חוזה מכר

מהו הסכם מכר

 הגדרת מונח הסכם המכר – כללי בהסברת מונח זה נתמקד במכר של דירות מגורים דווקא. אחד החוקים הרלוונטיים להגדרת הסכם מכר, הינו חוק המכר (דירות),

קרא עוד »
קביעת מחיר ריאלי לדירת מגורים

חוק איסור הלבנת הון

מהו חוק איסור הלבנת הון חוק איסור הלבנת הון, התש”ס-2000 , קובע כי העושה פעולה ברכוש אסור, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות

קרא עוד »
קניית דירה על הנייר

הסכם זיכרון דברים

מהו הסכם זיכרון דברים? מדובר בהסכם ראשוני, טרם חתימה על הסכם גופו של הסכם מכר. כאשר מדובר בעסקאות מקרקעין (בדגש על נכסי מגורים), על דרך

קרא עוד »
חוזה חכירה

חוזה חכירה

מהי למעשה חכירה להבנת מושג החכירה יש לדון במושג השכירות. חוק המקרקעין קובע כי שכירות מקרקעין הינה זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא

קרא עוד »