מס רכישה – דירת מגורים כתחליף לדירת מגורים שנרכשה בקבוצת רכישה

פורסם חוזר מיסוי מקרקעין 2/19 שעניינו במס רכישה ברכישת דירת מגורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם הסתיימה.

מדובר במקרים בהם בניית הדירה שנרכשה במסגרת משפטית של קבוצת רכישה מתעכבת, והרוכש מבקש לרכוש דירת מגורים אחרת לשם מגוריו.

בעניין זה, פורסם ביום ה- 28.6.2018 תיקון מס’ 93 לחוק מיסוי מקרקעין שמטרתו להקל על רוכשים אשר נקלעו לקשיים כאמור.

מטרת חוזר מיסוי זה, הינה למעשה הבהרת תיקון מס’ 93 לחוק.

נקבע אם כן, כי יחיד שרכש דירת מגורים במסגרת קבוצת רכישה, יהיה זכאי בעת רכישת דירה נוספת, למדרגות מס לדירה יחידה, אם מכר את זכויותיו שבדירת קבוצת הרכישה, תוך 18 חודשים ממעוד השלמת בנייתה, במקרים הבאים:

  • כאשר דירת המגורים החדשה נרכשה לאחר חלוף 4 שנים מיום רכישת הדירה בקבוצת הרכישה (ובלבד שבניית דירת קבוצת הרכישה טרם החלה, או שהחלה הבנייה אך רשויות המס שוכנעו כי קיים עיכוב מהותי אחר בהשלמת הבנייה, בנסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש ושלא היו ידועות במועד רכישת הדירה שבקבוצת הרכישה);
  • כאשר דירת המגורים החדשה נרכשה לאחר חלוף 6.5 שנים מיום רכישת הדירה שבקבוצת הרכישה (ובלבד שלא נמסרה החזקה בדירת המגורים שבקבוצת הרכישה עד למועד רכישת הדירה החדשה).

עוד קובע חוזר המיסוי הוראות מעבר, תחולה, התיישנות והוראות לפעולה.

לנוחותכם, מצורף בזאת חוזר המס.

מוזמנים לפנות אלינו לכל שאלה והבהרה בנושא רכישת דירה ומכירת דירה.

lmlaw.co.il/…s/2019/06/hor_2-2019_acc.pdf

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן