מכירת דירה

אחת מהעסקאות המשמעותיות שעורך תא משפחתי היא עסקת מכירת דירה. הנסיבות רבות ומשתנות, אולם על דרך הכלל מדובר במשפרי דיור, במוכרי דירות ירושה או במשפחות המעוניינות בהעתקת מקום מגוריהם.

הסכם מכירת דירה הינו הסכם מסחרי לכל דבר ועניין הכולל אלמנטים משפטיים/מסחריים רבים, ובהם, בין היתר, הצהרות הרוכש בדבר בדיקתו את הנכס, לרבות מצבה הפיזי, המשפטי והתכנוני של הדירה, חלוקת התמורה ושלבי התשלום, אופן מסירת החזקה בדירה, חלוקת המיסים והתשלומים בין הצדדים (וקביעת מנגנונים להעברת כספי נאמנות לידי המוכר) הבטחת זכויותיו של המוכר ככל וחלילה הרוכש לא יעמוד בתנאי התשלום המוסכמים, ועוד.

בעת מכירת דירה, חיוני (!!!) להיעזר בשירותיו של עורך דין בעל ניסיון רב בתחום הנדל”ן, על מנת שידע להתמודד אל מול שלל הנושאים שהוזכרו לעיל. רק כך, יוכלו המוכרים להבטיח כי התמורה תתקבל במועדה, ללא סיכונים מיותרים, ניתן יהא לוודא כי הרוכשים לא יבואו בטענות לאחר חתימת ההסכם בעיקר בכל הקשור למצבה המשפטי והתכנוני של הדירה, הבטחת מנגנוני פיצוי עבור איחור בקיום התחייבויות הרוכש, ועוד.

משרדנו הינו בעל ניסיון רב בתחום זה (אלפי יחידות דיור). נשמח לעמוד לשירותכם לכל שאלה ועניין, משרד עו”ד לויטה מזור: 03-6932823.

כבר כשיש מצדכם נכונות למכור את דירתכם עליכם ליצור קשר עם עורך דין. אנו נתדרך אתכם במספר כללי עשה ואל תעשה במכירת דירה ונכין את התנאים המשפטיים כדי שהעסקה תושלם במהירות.

בעת מכירת דירה חל מס על הרווח שבמכירה, הנקרא מס שבח. ישנן מספר תניות פטור בחוק המאפשרות לקבל פטור מתשלום מס שבח בשלמותו או בחלקו. מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקיא בעניין לשם תכנון נכון לטובת מכירה איכותית.

בעת ביצוע שתי עסקאות במקביל, של קנית דירה ומכירת דירה, ישנם כמה משתנים שצריך להביא בחשבון כמו מועדי מסירה, מועדי תשלום, יכולת קבלת המימון ועוד. אנחנו ממליצים להתייעץ איתנו כבר בשלבים המוקדמים של התכנון לטובת מעבר חלק ועסקאות מוצלחות.

עסקאות של מכירה ושכירות הן עסקאות מקובלות ואף די נפוצות. ניתן, בהסכמה עם הקונה, לבצע עסקה של מכירה ושכירות כך שמצד אחד הקונה זוכה לקבל את כספו והקונה זוכה לרישום זכויותיו בדירה.

המיסים המוניציפאליים (העירוניים) הנפוצים הם היטל השבחה, היטלי כבישים, צנרת וביוב. הטלתם אינה גזירה. בתנאים מסויימים ניתן להשיג פטור ממס ובמקרים אחרים להפחיתם באופן ניכר. עדיף ומומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בנושא לפני ביצוע העסקה.