מכירת דירה

אחת מהעסקאות המשמעותיות שעורך תא משפחתי היא עסקת מכירת דירה. הנסיבות רבות ומשתנות, אולם על דרך הכלל מדובר במשפרי דיור, במוכרי דירות ירושה או במשפחות המעוניינות בהעתקת מקום מגוריהם.

הסכם מכירת דירה הינו הסכם מסחרי לכל דבר ועניין הכולל אלמנטים משפטיים/מסחריים רבים, ובהם, בין היתר, הצהרות הרוכש בדבר בדיקתו את הנכס, לרבות מצבה הפיזי, המשפטי והתכנוני של הדירה, חלוקת התמורה ושלבי התשלום, אופן מסירת החזקה בדירה, חלוקת המיסים והתשלומים בין הצדדים (וקביעת מנגנונים להעברת כספי נאמנות לידי המוכר) הבטחת זכויותיו של המוכר ככל וחלילה הרוכש לא יעמוד בתנאי התשלום המוסכמים, ועוד.

בעת מכירת דירה, חיוני (!!!) להיעזר בשירותיו של עורך דין בעל ניסיון רב בתחום הנדל”ן, על מנת שידע להתמודד אל מול שלל הנושאים שהוזכרו לעיל. רק כך, יוכלו המוכרים להבטיח כי התמורה תתקבל במועדה, ללא סיכונים מיותרים, ניתן יהא לוודא כי הרוכשים לא יבואו בטענות לאחר חתימת ההסכם בעיקר בכל הקשור למצבה המשפטי והתכנוני של הדירה, הבטחת מנגנוני פיצוי עבור איחור בקיום התחייבויות הרוכש, ועוד.

משרדנו הינו בעל ניסיון רב בתחום זה (אלפי יחידות דיור). נשמח לעמוד לשירותכם לכל שאלה ועניין, משרד עו”ד לויטה מזור: 03-6932823.