חוק לצמצום השימוש במזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן

לתשומת הלב: הוראות חוק חשוב זה, עומדות להיכנס לתוקפן ב- 1.1.2019.

לחוק משמעויות רוחביות באשר למסחר באמצעות מזומן, ובין היתר, קובע החוק הוראות הרלוונטיות גם לתחום הנדל”ן:

על פי הוראות החוק (בסעיף 30), קיימת חובת הצהרה על אמצעי תשלום לעניין זכויות במקרקעין.

נקבע, כי רוכש זכויות במקרקעין, החייב בדיווח העסקה לרשויות המס, יכלול בהצהרתו פרטים לעניין אמצעי התשלום שבו ניתנת התמורה, בצירוף אסמכתאות.

ככל שאמצעי התשלום אינם ידועים לרוכש במועד מתן ההצהרה, יהא עליו לדווח ולפרט את אמצעי התשלום כאמור, בתוך שישה חודשים מהמועד שבו החזקה במקרקעין נמסרה לו.

בנוסף, קובע החוק הוראות האוסרות על עורך דין קבלת סכום במזומן במסגרת שירות עסקי ללקוח, מעבר לסכומים הקבועים בחוק (11,000 ש”ח) .

  

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן