הצגת אישורי מיסים ברישום עסקאות מכר/ חכירה בהן רשות מקרקעי ישראל צד לשטר

פורסמה הוראת נוהל משותפת לאגף רישום והסדר מקרקעין (טאבו), רשות מקרקעי ישראל (רמ”י) ורשות המיסים, שעניינה פטור מהצגת אישורי מס שבח ומס רכישה, והקלות משמעותיות מאוד בנוגע לאישורי מס רכוש ומיסים עירוניים, בעסקאות בהן רמ”י צד לשטר.
על פי הוראת הנוהל, כאשר מוגש לרישום בטאבו שטר לפעולות מכר/חכירה, אשר רמ”י הנה צד לשטר (והשטר נחתם על ידי רמ”י) :
מס שבח – אין צורך בהמצאת האישור לטאבו (שכן זה הוצג כבר בפני רמ”י);
מס רכישה – אין צורך בהמצאת האישור לטאבו (שכן זה הוצג כבר בפני רמ”י);
מס רכוש (רלוונטי רק למגרש, שלא בוצעה בו עסקה לאחר ה- 1.1.2000) – יש להמציא את האישור לטאבו
(עסקה בדירה בבית משותף או בדירה שראויה להרשם כדירה בבית משותף, אין צורך בהמצאת האישור);
אישור עירייה – יש להמציא את האישור (כשהוא תקף, ובו מצוין שמו של רוכש הזכות בהתאם לשטר).
תחילת יישום הוראת הנוהל – 1.12.2018.
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן