הסכמי שכירות

אחת מעסקאות המקרקעין השכיחות הינה עסקת שכירות – דהיינו קבלת חזקה במקרקעין (משרדים, מגורים, מסחרי), לתקופה קצובה, שבסיומה מפנה השוכר את המושכר. תקופת השכירות נקבעת בהסכמי השכירות והיא משתנה כמובן בהתאם לנסיבות כל מקרה, אולם חשוב לדעת ששכירות מעל 25 שנה נחשבת כבר כ-“חכירה לדורות” (ואז העסקה מחויבת בתשלום מיסוי).

כאשר נקשרים בהסכם שכירות, יש לוודא כי ההסכם כולל בחובו הצהרות הצדדים באשר למצבו הפיזי, המשפטי והתכנוני של המושכר, התייחסות לתקופת השכירות, תקופות אופציה להארכת השכירות (ולמי ניתנת האופציה, באילו תנאים היא תיכנס לתוקף) בטוחות לתשלום דמי השכירות ופינוי המושכר במועד (ערבות בנקאית, שטר חוב, המחאת בטחון, ערבות אישית), אופן החזרת המושכר בתום תקופת השכירות, אפשרות להשכרת המושכר בשכירות משנה, מנגנונים להפסקת השכירות טרם המועד, מנגנוני הפרת ההסכם ועוד.

רבות מדובר על שוכרים אשר לא מפנים את המושכר בתום תקופת השכירות, נשארים בו ללא ביצוע תשלום כלשהו, ובעלי הנכסים מוצאים את עצמם מהליכי התדיינות משפטית שעניינה בפינוי המושכר על ידי ה-“פולש”.

ראוי לציין, כי הסכם שכירות הבנוי היטב, המבוסס על חוק השכירות והשאילה במתכונתו החדשה, והכולל בטוחות ראויות – יכול שהיה בו כדי להגן על בעלי הנכסים מפני מקרים שכאלו.

משרדנו בעל ניסיון רב בתחום הסכמי השכירות, הן כמייצגי שוכרים והן כמייצגי משכירים, הן בדירות מגורים והן במשרדים (אמונים על טיפול במאות הסכמי שכירות כאמור).

נשמח לעמוד לשירותכם לכל שאלה ועניין, משרד עו”ד לויטה מזור: 03-6932823.